ZAŠTO NE SJEDITI U SJENIIISPODORAHA?

  • Home
  • Blog
  • ZAŠTO NE SJEDITI U SJENIIISPODORAHA?

Kažu da ‘Ne valja sjediti u hladu oraha ,može čovjeka rano ubiti.’Zbog ovih riječi nije pohvalno da se sjedi pod orahom.

Da li iste ikada razmišljali o ovome?

Drvoorahaispuštasumpor.Sumpor je teži od drugihgasova u zraku i zbogtogapadanadno i ako se nekonalazipoddrvetommože da mu našteti. Unarodu se pogrešnozna,ustvari ne šteti.Samozbogjednekarakteristikesumpora a to je da popravljaozonskisloj se smatra da bi se brojstabalaorahanasvijetutrebaopovećati. Orah je važanizvorprihodazanašuzemlju. Naovompodručijurastunajkvalitetnijiorasinasvijetu. A više od polovineorahakojekonzumiramokupujemo iz Amerike.

Zavašuinformaciju,pokušajmoštovisedijelitikakobištovišeljudisaznalo.

Podijelimokakobištovišeljudisaznalo

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU