Vrste Badema

Bademi su pomologijski podeljeni u dve grupe:
a) Gorki bademi,
b) Slatki bademi
Gorki bademi su otrovni jer sadrže cijanid kiselinu i nisu za jelo.Gorki bademi se koriste za dobijanje bademovog ulja.Slatki bademi imaju malo ili nimalo cijanidne kiseline.
Slatki bademi su podeljeni u četiri grupe prema lomljivosti ljuske:
Ručno lomivi bademi: İmaju tanku koru.Prinos dostiže oko 70%.
Lako lomljivi: Ova vrsta badema se može lako zubima slomiti. Prinos dostiže do 50%.
Bademi sa čvrstom ljuskom: Vrlo ih je teško razbiti zubima. Prinos može dostići i do 40%.
Kamen bademi: Pošto je njegova ljuska vrlo tvrda, njihov unutrašnji prinos je nizak (18-30%).
VRSTE BADEMA
Kao rezultat istraživanja sprovedenog u Turskoj u Egejskom području su otkrivene domaće vrste badema.
U nastavku su date neke važne lokalne i strane sorte badema.
Lokalni tipovi i vrste badema:
48-1
Vrlo čvrsto raste, rana je sorta i vegetacija kreće u prvoj polovini februara. To je vrsta koja nije samooplodna i trebaju joj oprašivači. Oprašivači su mu Akbadem, 48-3, 48-3 i Hacı Alibey.Badem. U ljusci teži 3,95g, jezgro teži 1,50g, a prinos je 37,97%. Jezgra su duga 24,51mm i široki 13,47mm. Prinos dvostrukog badema je oko 6,67%.
Akbadem
Vrlo čvrsto raste. To je rana vrsta badema koja nije samooplodna. Oprašivači su mu 48-1, 48-3, 48-4 i Hacı Alibey.Badem u ljusci teži 4.37 g.Jezgro teži 1.80g, a dugi su 25,87 mm i široki 13,07m. Prinos je 26,67%. Prinos dvostrukog badema je 35,17%. Ljuska mu je tanka i daje velike plodove.Jezgra su takođe veoma kvalitetna.

Hacı Alibey
Srednje visoka stabla. Rana je sorta. To je vrsta koja nije samooplodna i potrebni su joj strani oprašivači. Oprašivači su mu 48-1, 48-3, 48-4 i Akbadem. Badem u ljusci teži 3.27g. Jezgro teži 1.15g, a prinos je 35,17%. Prinos dvostrukog badema je 26,67%. Jezgro ima dužinu od 25,87 mm i širinu od 13,07 mm.
Gülcan
Formira stablo srednje veličine.To je sorta, koja nije samooplodna i potrebni su joj strani oprašivači. Oprašivači su mu 101- 9 i 101- 13. Badem u ljusci teži 3,04 g i dugačak je 23,4 mm, a širok 16,31 mm. Prinos mu je27,96%, a prinos dvostrukog badema je 7,5-13,3%. Jezgra teže 0,85 g. Dužina im je 20,98 mm i širina 12,75 mm. Otporan je na rak grana badema.
101-9
Formira jaka stabla. To je vrsta koja nije samooplodna i potrebni su joj strani oprašivači. Oprašivači su mu 101-13 i Gülcan 1. Badem u ljusci teži 3,20 g i ,jezgro teži 1,02 g, a prinos mu je 31,88%. Prinos dvostrukog badema je 6.67%. Dužina jezgra je 21,70 mm, a širina 11,99 mm.
01-13
Formira jaka drveća.To je vrstakoja nije samoplodna i potrebi su joj strani oprašivači. Oprašivači su 101-9 i Gülcan 1. Badem u ljusci tezi 3,62 g,i jezgro tezi 0,95 g,a prinos mu je 26,10% i ne stvara dvostruke bademe.Dužina jezgra je 20,15 mm a širina 13,02 mm.

Vrste Badema Stranog Porijekla

Nonpareil
Formira srednje jaka stabla. To je vrsta koja nije samooplodna i potrebni su joj strani oprašivači. Oprašivači su mu Desmayo largueta, Desmayo rojo, Drake, Marcona i Ne Plus Ultra. Badem u ljusci teži 2,1 g, dužina mu je 33 mm, širina 19 mm i debljina 12 mm. Prinos je 65 -70%, a dvostruki odnos 20-25%.Jezgro teži 1,4 g, dužina mu je 25 mm, širina 13 mm i debljina 8 mm. Njegova rodnost je dobra, osetljiv je na bolest Moniliju.Može pokazati osetljivost na bolesti pupoljka.

Teksas
Formira jaka stabla.To je vrsta koja nije samooplodna,i trebaju joj oprašivači. Oprašivači su mu: Cristomorto, Ferraduel,Ferragnes, Ferrastar, Primorski,Tardive de la verdiere, Tuono i Yaltinski. Bademi u ljusci imaju težinu od 3,0 g, dužinu 29 mm, širinu 20 mm i debljinu 17 mm. Prinos je 50%, a dvostruki odnos 39%. Jezgro badema teži 1,5 g i imaju dužinu 22 mm, širinu 13 mm i debljinu 9 mm. Njegova rodnost je srednja i osjetljiv je na bolest Moniliju.

Ne plus Ultra
Stablo je srednje,a njegova rodnost je umerena.Budući da mu je ljuska mekana i svetle boje, koristi se i za prodaju ljuske.Unutrašnjost je ispunjenja.Sklon je periodičnosti, ranom cvetanju, selektivan je u uslovima rasta (posebno vlage u zemljištu). Oprašivači su mu Peerless, Nonpareil, Ardechoise, IX L sorte.
IX L
Poreklom je iz Kalifornije. Dvostruka interna stopa je vrlo niska, stablo raste vrlo snažno. Izložen je opasnosti od izmrzavanja jer cveta nedelju dana prije Nonpareila.Neplodna je vrsta.Oprašivači su mu Ne plus Ultra, Drake.
Peerless
Prinos jezgra je nizak i više se prodaje u ljusci. Jezgra badema su velika, srednjeg kvaliteta. Cveta pre Nonpareila,a plodovi im dospevaju gotovo u isto vreme
Kapareil
Koristi se u industriji čokolade. Dobijen je kalemljenjem. Rano daju plodove koji su mali. On se bere u isto vrijeme kao i Nonpareil. Oprašivači su mu Texas, Nonpareil.
Jordanelo
Dobijen je kalemljenjem.Drvo rastući postaje snažno.Redovno i obilno daje plod.Cveta relativno rano, istovremeno sa Ultra vrstom.Oprašivači su mu Ne plus Ultra.
Ferraduel
Rastući stvara snažno stablo. Njegovi oprašivači su Ai, Ferragnes, Filippo Ceo, Tuono i Teksas.Bademi u ljusci teže 4,7 g, dugi su 35 mm, širine 22 mm i debljine 17 mm.Prinos je 28%, a dvostruki odnos je između 0-1%. Jezgro badema teži 1,3 g, dužina mu je 25 mm, širina 14 mm i debljine 8 mm.Njegova rodnost je dobra, otporan je na bolest Moniliju, a osetljiv je na nekrozu.

Ferragnes
Formira srednje jaka stabla. To je vrsta koja nije samooplodna i potrebni su joj oprašivači. Oprašivači su mu: Ai, Cristomorto, Ferraduel, Ferrastar, Filippo Ceo, Fra Giulio, Primorski, Tardy Nonpareil,Tuono i Texas.Badem u ljusci teži 3,5 g, dužina mu je 36 mm, širok je 21 mm i debljine 16 mm.Prinos je 41% i ne udvostručuje se. Jezgro teži 1,5 g , dužine 29 mm, širine 13 mm i debljine 8 mm. Njegova rodnost je dobra,srednje je otporan na bolest Moniliju.

 

Ardechoise
Dobro se razvija, rano cveta, dobre je plodnosti.Plodovi dozrevaju krajem avgusta, ljuska mu je mekana, kvalitet je srednji.Oprašivači: Marcona i Princeza.
Languedoc
Cveta rano, a plodovi sazrevaju krajem septembra.
Cristomorto
Formira jaka stabla. To je vrsta koja nije samooplodna, trebaju joj oprašivači. Oprašivači su mu Rachele i Texas.Badem u ljusci teži 4,5 g, dužina mu je 35 mm, širina 23 mm i debljina 18 mm. Prinos je 36%, a dvostruki odnos je 20-25%.Jezgro teži 1,6 g , dužine 23 mm,širine 14 mm i debljine 8 mm.Njegova rodnost je dobra i otporan je na bolest truljenja korena.

Avola
Rano cveta,ima dobar prinos, ljuska mu je mekana,plodovi dozrevaju krajem avgusta.
Marcona
Cvetanje traje i do mesec dana, tako da nema puno štete od mraza. Delimično je samooplodna vrsta. Oprašivačİ su mu Drake, Ne plus Ultra.
Drake
Razvija stabla srednje veličine. Srednje kasno cveta. Nije samooplodna vrsta. Oprašivači su mu Marcona je Nonpariel i Peerless. Veličina ploda je 2,6 g, dužina 32 mm, širina 20 mm i debljina 16 mm. Prinos je 46%. Stopa dvostrukih badema varira između 20% i 40%. Jezgro teži 1,2 g, dužina mu je 23 mm, širina 13 mm i debljina 8 mm. Srednje je rodnosti, osetljiv na bolesti Moniliju i nekrozu.

Primorski:Razvija srednje jaka stabla.To je vrsta koja nije samooplodna,treba ju joj strani oprašivači.Njegovi oprašivači su: Ai, Cristomorto, Ferraduel, Ferragnes, Tardive de la Verdiere i Texas.Badem u ljusci teži 2,6 grama, dužina mu je 35 mm, širina 20 mm i 15 mm debljina. Prinos mu iznosi 56% i nema dvostruki badem. Jezgro teži 1,5 g i ima dužinu od 27 mm, širinu 13 mm i debljinu 8 mm. Njegova rodnost je umerena.
Tuono
Razvija jaka stabla.Bademi u ljusci teže 3,8 g,dužina im je 35 mm,širina 24 mm i debljina 18 mm. Prinos je 41%, a dvostruki odnos je između 25 i 35%.Jezgro teži 1,6 g, dužina mu je 24 mm, širina 14 mm i debljina 8 mm. Njegova rodnost je veoma dobra. Osetljiv je na nekrozu.

Yaltinski
Razvija jaka stabla. To je vrsta koja nije samooplodna, trebaju joj oprašivači. Oprašivači su mu: Ferragnes i Flots. Bademi u ljusci teže 2,0 g, dugi su 31 mm i široki 19 mm, debljina im je 14 mm. Prinos je 53%, a dvostruki 10%. Jezgro badema teži 1.1 g, dužina mu je 21 mm, širina11 mm i 8 mm debljina.Njegova rodnost je umerena. Osetljiv je na bolest Moniliju.

Picantili
Razvija jaka stabla.To je vrsta koja nije samooplodna, trebaju joj oprašivači. Oprašivači su mu Ferraduel,Ferrastar i Genco.Badem u ljusci teži 3,4 g, dug je 36 mm, širok 23 mm i debljine 17 mm. Prinos je 46%, a dvostruki prinos 37%. Jezgro badema teži 1,6 g i ima dužinu 23 mm, širinu 14 mm i debljinu 8 mm.Njegova rodnost je srednja i otporan je na bolest Moniliju.

Genco
Razvija jaka drveća. To je vrsta koja nije samoplodna.Oprašivači su Ferrastar, Filippo Ceo, Tuono i Teksas.Badem u ljusci težini 3,4 g, dužine je 27 mm, širine 21 mm i debljine 17 mm. Prinos je 35%, a dvostruki odnos 0-3%.Jezgro badema teži 1,2 g i dug je 20 mm, debljine 14 mm i 8 mm. Njegova efikasnost je veoma dobra.

Garrigues
Srednje kasno cvetanje, poreklom je iz Španije. Veoma je rodna sorta, nalazi se u grupi kamen badema. Stopa prinosa je 15-18%. Oprašivači su: Tuono, Drake i Garriğnes.

SUPERNOVA BADEM

Kasno cveta.Težina jezgra je 1,5 gram. Prinos je 36%. Prinos dvostrukog badema je 19%. Samooplodna je vrsta.
Grane bademovog drveta mogu da izdrže i do – 25 -30 ° C zimi, a otpornost cvetnih pupoljaka na hladnoću je različita prema periodima. Pupoljci pre cvetanje, – 3 – 3,5 ° C, na kraju cvjetanja, -1,5 – 2 ° C, dok mali plodovi mogu izdržati – 0,5- 0,6 ° C. Ako ukupna temperatura potrebna za sazrevanje plodova badema tokom sezone nije dovoljna ,razvoj i sazrevanje plodova neće biti potpuno. U periodu kada počinje cvetanje, kišovito i maglovito vreme utiče na rad pčela, takođe niske temperature utiču na oplodnju. Ovakvo vreme otvara put bolestima kao što je Monilija.

Bademi Koji se Sade u Paru
100% mehanizacija (orezivanje + berba)
Udaljenost za sadnju: 3 – 3,5 X 1,2 m
Sorte: Hard Shell i Self-Efficient
Prva žetva: 2 godine
Potpuni prinos: 4 godine

Vrste
Soleta
Poreklom je iz Španije, srednje visine, dobro je razgranat i ima polu- vertikalni rast. Pogodno je za sadnju u špaliru. Efikasnost mu je od 30-33%, a ljuska je eliptična i tvrda, vreme cvetanja je od 15. februara do 05. marta.

Belona: Poreklom je iz Španije, srednje visine, dobro otvoren rast i intenzivno cvetanje. Pogodan za sadnju u špaliru, prinos mu je 27-35%, ima oblik srca i tvrdu ljusku. Vreme cvetanja je od 18. februara do 05. marta.

Guara:Poreklom je iz Španije,srednje visine, ima sposobnost dobrog grananja i otvoreni rast, prinos mu je 30-35%, pogodan je za sadnju u špaliru, ima oblik eliptičnog srca i tvrdu ljusku, vreme cvetanja je od 18. februara do 08. marta.

Avijor
Poreklom je iz Španije, srednje visine.Prinos mu je 30%- 35%, pogodan je za sadnju u špaliru, ima oblik eliptičnog srca i tvrdu ljusku, vreme cvetanja je od 28. februara do 15. marta.
Podloge
Podloga: Hybrid Plum
Pokretačka snaga:Niska (60% niža od Nemaguard ili GF677)
Kompatibilnost: Sve sorte badema savršeno
Visina bazne vode: Tolerancija visoka
Salinitet: Umereno tolerantan
Root-nematode:Umereno otporan
Armillaria: Umereno tolerantan
Ostalo: Lako se prilagođava ne povoljnim tipovima zemljišta.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU