Vrijeme Sađenja Orah Sadnica

Vrijeme Sađenja Orah Sadnica

Vrijeme Sađenja Proklijalih  Orah Sadnica

Da bi se proklijane orah sadnice mogle isporučiti s mesta gdje se uzgajaju do mesta gdje će se saditi treba sačekati da prođe zimski period. Proklijane sadnice treba u najbržem vremenskom periodu isporučiti ili korenje prekriti u potpunosti sa riječnim pijeskom i čuvati u trapu.
U Bandirmi, gdje rastu naše sadnice, period vađenja sadnica počinje sredinom novembra i traje do aprila.
Naša kompanija vadi sadnice u skladu sa zahtjevima kupaca u periodu od novembra do aprila.

Kao što se može zaključti,u našoj zemlji sađenje proklijalih sadnica vrši se između novembra i aprila.

Vrijeme sađenja proklijanog oraha prema vremenskim uslovima;

1. Ako su zime blage a leta topla i suva:
Sađenje proklijanih sadnica može se vršiti od novembra do aprila. Posebno u voćnjacima koji se sade pre zime, korenski razvoj sadnica je brži.
2. Ako su zime i leta normalna:
U područijma sa ovakvim klimatskim karakteristikama, proklijale sadnice mogu biti sađene u periodu odnovembar-decembar i februar-april. U januaru do sredine februara se ne proporučuje sađenje jer klimatski uslovi nisu pogodni.
3. Ako su zime teške a leta normalna:
Ne preporučuje se sađenje pre i u toku zime.Sa dolaskom proljeća, proklijale sadnice se mogu saditi u martu i aprilu.

Sađenje Sadnica u Posudama

Sadnice oraha i badema u posudama mogu se saditi u svakoj sezoni godine.S obzirom da su koreni stalno u zemlji,presađivanje u zemlji uklanja sezonsko ograničenje sađenja sadnica.

Međutim, klimatski uslovi regiona na kojima sadimo također ograničava sadnju sadnica u posudama (naravno, ne previše upoređujući sa proklijalim orah sadnicama).

1.Ako su zime blage a ljeta topla i suva:
U ovim regionima preporučujemo jesen, zimu i proljeće . Ako u vašem području sadnje nema problema sa navodnjavanjem, može se posaditi i ljeti.
2.Ako su zime i ljeta normalna:
Sadnice u posudama se mogu saditi u svim mjesecima.
3.Ako su zime teške i ljeta normalna:
Za vrijeme ošrih zima se ne može vrišti sađenje ovih sadnica. Najuspješniji meseci za sadnju su april, maj i juni.

Sađenje Orah Sadnica

Sadnice oraha i badema mogu saditi u posudama ili proklijalih žila.Sadnice proklijalih žila trebale bi se saditi od Novembra do Aprila. Sadnice u posudama se mogu saditi u svako doba godine.Kod sađenja sadnica golih žila trebamo obratiti pažnju da žile ne budu presavijene. Da vazduh ne bi ostao u zemlji korijen ne smije biti plitko ili duboko zasađen.Sa slomljenim i izdrobljenim kapilarnim korijenima sadnica koje treba posaditi, korijen se očisti sječenjem 2-3 cm od dna.Tokom sađenja,korijen treba zasaditi bez raspadanja zemlje u kojoj se nalazi.

 

Kod obje vrste sadnica treba obratiti pažnju na vrstu korijena,starosnu dob i visinu i prema tome pripremiti jame,obratiti pažnju na kompresiju tla i davanje vode.

*Sadnice se ne bi trebale saditi u vremenu kada se očekuje mraz.

*Da bi se spriječilo pucanje tla nako 4-5 dana tlo treba prokopati.

*Da bi se visoke sadnice zaštitile od vetra treba ih privezati za kolje

 

Sadnice se ne bi trebale saditi u vremenu kada se očekuje mraz.
Da bi se spriječilo pucanje tla nako 4-5 dana tlo treba prokopati.
Da bi se visoke sadnice zaštitile od vetra treba ih privezati za kolje.

Proces Sađenja Sadnica;

Prvo,frezom, bagerom ili lopatom u zavisnosti od strukture tla napravite rupu prečnika od 60 cm do 150 cm i dubine od 40-100 cm .İzvađenu zemlju raspodijelite po površini i ne koristite tokom sađenja.
Pripremite mješavinu od 1/3 površinskog zemljišta, 1/3 zgorelog stajnjaka i 1/3 mješavine rečnog pijeska,koju ćete koristiti tokom sađenja. Prema analizi tla, ukoliko nije bačeno đubrivo po parceli, hemijska đubriva se stavljaju za upotrebu na dnu (400-500 g) i na vrhu (200-300 g)po sadnici.

 

Redoslijed;

Primjena hemijskog đubriva 400-500 g vrši se prema analizi tla koju smo napravili na dnu.

Mješavina površinskog zemljišta, riječnog pjeska i đubriva pripremljenog u gore navedenim odnosima stavlja se u jamu u debljini 40 cm.

Za zaštitu od aktivnih vetrova, postavlja se u pravom smjeru.

Sadnice se sade u jamu tako da su okrenute prema jugu i ostanu 6-8 cm iznad zemlje.

Ponovo se sade sadnice sa mješanom zemljom.

Sadnice se pritiskaju oko korjena na način da se korijeni ne pokidaju i istovremeno sprečavaju da vazduh uđe.

Pričvrstiti za kolje sa tkaninom koja neće iritirati stablo.

Zaliti biljku posle sadnje.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU