Vakumske Mašine za Berbu

Hasatsan H 2200

Mašina sa vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima.Posjeduje funkciju 100% čišćenja plodova.Za rad potreban je traktor jačine od najmanje 45 KS(konjski snaga).Može ubrati 2 do 3 tone plodova dnevno.Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za skupljanje lešnika, oraha ,kestena i sl. Ako se koristi jedno vakumsko crevo ,može se skupljati na 70 do 80 metara vrlo lako, i može se raditi i na nagnutim terenima.

Karakteristike proizvoda
• Kapacitet čišćenja je 100%.
• Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je 3 – 4 tone plodova.
• Kapaciteta čišćenja u 1 satu je 1-13 tona.
• Sposobnost rada tokom blage kiše.
• Traktor sa minimalno 45 konjski snaga.
• Odvajanje punih i praznıh plodova.

Ako imate H 2200 u vašem voćnjaku;

  • Neće vam biti potreban radnici za branje.
  • Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje jezgrastog voća.
  • Nećete dati pola novca od zarade radnicima.
  • Posao će biti završen odjednom.
  • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke Karakteristike

Model: H 2200
Visina (mm): 2.25
Dužina(mm): 1.80
Širina(mm): 1.580
Težina(kg): 720
Radna Snaga(HP/kW): 50 / 35
P.T.O.(Prenos snage): 540
Ukupni Kapacitet (s/h): 450 kg
Potrebna KS (konjska snaga): 45 ks
m2: 8000-10.000
Cev za Skupljanje: 50m
Cev za Prašinu: 3m
Brojna Osovina:
Čišćenje(1h/kg): 750-1000
Udaljenost Vakuma: 70-80

YouTube video

Hasatsan H 2100

(Proizvodnja mašine se vrši prema narudžbi koju je potrebno izvršiti 4-5 mjeseci prije berbe.)

Mašina sa vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima.Posjeduje funkciju 100% čišćenja plodova. Za rad potreban je traktor jačine od najmanje 30 KS (konjski snaga) .Može ubrati 1 do 2 tone ploda dnevno.Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za skupljanje lešnika, oraha , kestena i sl. Ako se koristi jedno vakumsko crevo, može se skupljati na 60 do 70 metara vrlo lako i može se raditi na nagnutnim terenima.

Karakteristike proizvoda

• Kapacitet čišćenja je 100%.
• Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je 1,5 – 2 tone plodova.
• Kapaciteta čišćenj aje 500-800 kg.
• Traktor sa minimalno 30 konjski snaga.
• Odvajanje punih i praznıh plodova.

Ako imate H 2100 u vašem voćnjaku;
·Neće vam biti potreban radnici za branje.
·Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje jezgrastog voća.
·Nećete dati pola novca od zarade radnicima.
·Posao će biti završen odjednom.
·Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke Karakteristike:

·Model: H 2100
·Visina (mm): 3.000
·Dužina (mm): 1.670
·Širina (mm): 1.300
·Težina (kg): 420
·Radna Snaga (HP/kW): 30 / 32
·T.D.F. : 540
·Ukupni Kapacitet rada (s/h) 250 kg
·Potrebna KS: 30 ks
·m2: 6000-8000
·Cev za Skupljanje: 50 m
·Cev za Prašinu: 3 m
·Brojna Osovina:
·Čišćenje(1h/kg): 400-500
·Udaljenost Vakuma: 60-70

Hasatsan H 2050

Mašina sa razvijenim vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima.Nema funkciju 100% čišćenja plodova.Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 35 KS (konjski snaga). Može ubrati 2 do 3 tone ploda dnevno.Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za skupljanje lešnika, oraha , kestena i sl.Zbog toga što nema sposobnost potpunog čišćenja proizvoda može se bez problema koristiti za berbu vlažnih plodova. Ako se koristi jedno vakumsko crevo, može se skupljati na 60 do 70 metara vrlo lako i može se raditi na nagnutim terenima.

Karakteristike proizvoda

• Kapacitet čišćenja je 100%.
• Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je 3 – 4 tone plodova.
• Kapacitet čišćenja u 1 satu je 1-13 tona.
• Sposobnost rada tokom blage kiše.
• Traktor sa minimalno 45 konjski snaga.
• Odvajanje punih i praznıh plodova.

Ako imate H 2050 u vašem voćnjaku;

·Neće vam biti potreban radnici za branje.
·Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje jezgrastog voća.
·Neće dati pola novca od zarade radnicima.
·Posao će biti završen odjednom.
·Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke Karakteristike
Model: H 2050
Potrebna KS(konjska snaga):35 ks
m2:6000-8000
Cev za Skupljanje:50m
Cev za Prašinu:3m
Brojna Osovina:
Čišćenje(1h/kg): %70
Udaljenost Vakuma: 70-80

YouTube video

Hasatsan H 230

Ovaj je model namjenjen za poljoprivrednike bez traktora sa sopstvenim motorom.Posjeduje funkciju čišćenja ploda. Može ubrati 1,5 do 2 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za skupljanje lešnika, oraha , kestena i sl Može se koristiti na nagnutim terenima.Izvršava berbu u na udaljenosti od 50-60 metara.

Tehničke Karakteristike:
Model: H 230
Potrebna KS (konjska snaga):vlastiti motor
m2:6000-8000
Cev za Skupljanje:50m
Cev za Prašinu:3m
Brojna Osovina:-
Čišćenje(1h/kg): 400-500
Udaljenost Vakuma:50-60

YouTube video

Hasatsan H 100

Mašina sa razvijenim vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima.Ne posjeduje funkciju 100% čišćenja plodova.Za rad potreban je traktor jačine od najmanje 45 KS (konjski snaga).Ne čisti plodove,samo ih skuplja i puni u vreće.Može ubrati 2 do 3 tone plodova dnevno.Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za skupljanje lešnika, oraha , kestena i sl.Zbog toga što nema sposobnost potpunog čišćenja proizvoda može se bez problema koristiti za berbu vlažnih plodova .Za vreme žetve može se koristiti za punjene vreća s očišćenim proizvodima.Takođe, ako koristite dva vakumska creva možete skupljati na 50+50 metara vrlo lako i može raditi na bilo kom nagnutom terenu.

Tehničke Karakteristike
Model: H100
Potrebna KS (konjska snaga):45 ks
m2:10.000-12.000
Cev za Skupljanje:50m
Cev za Prašinu:3m
Brojna Osovina:
Čišćenje(1h/kg): .-
Udaljenost Vakuma:50+50

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU