ULTRASONIK HUMIDIFIKACIJSKI UREĐAJ

ULTRASONIK HUMIDIFIKACIJSKI UREĐAJ

Ultrasonikuređajzavlaženje , je sistem kojikoristiultrasonikzvuk da bivodu iz tečnogstanjapretvario u hladnuparu.Vlagakoja se postigneovimprocesompomoćuugrađenogventilatoraomogućavaširenjepounutrašnjostiprostorije. Ultrasonikovlaživači su pogodnizaupotrebu u mnogimgranamaindustrije. Obezbeđivanjeodgovarajućegnivoavlažnosti, povećavaefikasnostproizvodnje, održivost i kvalitetuproizvoda.

Para koja se postigneultrasonikvlaženjem ne utičenaefikasnostpostojećegrashladnogsistema.
• Česticehlade pare manje od 1umogubrze da se krećuunutarprostorijezahvaljujućicirkulacijizraka.
• Visokkapaciteproizvodnjevlage do 9 Lt/h.
• Veličinakapljice je manja od 1 mikrona.
• Daljinskaupravljačkaploča i senzorzavlagu.
• Radi Tiho.
• Automatski sistem zakontrolunivoavode.
• Sistem zaautomatskopranje.
• Zaštita od visoke i temperature i lampicaupozorenja.
• Zaštitazaniskuvodu i lampicaupozorenja.
• Alarm zaprelivanje.
• U svakomdijeluprostorije se možeosiguratiista i kontrolirana stopa osjetljivevlage.
• Dobijaboljerezultatezaproizvodnju pare naspramdrugihuređajazavlaženje.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU