Sistemi za Navodnjavanje

  • Home
  • Sistemi za Navodnjavanje

Sistem za Navodnjavanje Kap Po Kap

ProcjenaZemljištaNaKojemĆe Se PostavitiSistem ZaNavodnjavanjeKap poKap StanjeZemljišta: Prijeplaniranjasistemazanavodnjavanja kap po kap, trebaju biti poznatedimenzije, nagib, i strukturazemljišta.Veličinazemljišta je veomavažankriterijumzaugradnjuodgovarajućihglavnihcijevi i kapljača. Poštonijednapovršinanijeidealnoravnajaviće se potreba da se

Opširnije »

Pritisak Vode i Kontrolne Jedinice

PritisakVode i KontrolneJedinice Pumpaobezbeđujevodenipritisak i odvodvode do cijevovoda. Korišćenjevećihpumpipovećavatroškovesistema, štodovodi do povećanepotrošnjeenergije. Kod vađenjavode iz kanla bunarakoriste se centrifugalnepumpesahorizontalnimvratilom. Kad se koristivoda iz dubokihbunarakoriste se

Opširnije »

Filteri

FILTERI Filtriranje: zadržavanje čvrstih materija 1. Hidrociklonski filter: (separator pijeska):odvaja velike dijelove. 2. Rezervoar za sakupljanje šljunka (filter šljunka, filter za morsku vodu): vreteno, glina,

Opširnije »

Hemizacija (Fertilizacija)

HEMIZACIJA (FERTILIZACIJA) •U širem smislu, uvođenje poljoprivrednih hemikalija u vodu za navodnjavanje, područije korijena biljaka ili navodnjavana površina naziva se fertilizacija. Proces kalemljenja obuhvata i

Opširnije »

Vrste Cijevli Povezivači

VRSTE CIJEVIi POVEZIVAČI Glavna cijev: Prenos vode u kolektor. Razvodna cijev: distribucija vode na bočne cijevi Cijev za navodnjavanje (bez kapača) (ravna cijev): Prijenos vode

Opširnije »
x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU