Proizvodnja, Potrošnja i Prodaja Oraha U Turkskoj i Svijetu

Proizvodnja, Potrošnja i Prodaja Oraha U Turkskoj i Svijetu

Prema podacima ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA HRANU i POLJOPRIVREDU (FAO ) u 2013 godini u svijetu je proizvedeno oko 3,5 tone oraha,Turska je proizvela oko 190 tona štočini 6% posto svetske proizvodnje. Posle Kine, Irana, USD Turska zauzima četvrto mjesto.
Kada posmatramo proizvodna područija, proizvodne količine i prinos po hektaru na Tabeli 3, vidi se da se orasi proizvode u ukupnoj površini od 999.081 hektara u svijetu. 43% ovog proizvodnog područija je u Kini, 11% u SAD-u,i %10 u Turskoj.

Tabela 3 pokazuje da je prosječan prinos oraha do 3.528 kg / m2. Kada se istražuje prinos oraha u zemljama, nailazi se na zanimljivu sliku. Što se tiče proizvodnje oraha i proizvodnih površina, može se primjetiti da zemlje koje su na prvom mestu nemaju istu efikasnost u produktivnosti. Slovenija je prva na svetu sa prinosom oraha od 22.294 kg / m2. Bilo bi tačno reći da Slovenija uspeh duguje visoko prinosnim sortama pogodnih za proizvodnju oraha.Kina koja je u prvom planu u proizvodnoj i statističkoj oblasti, zauzima 14.mjesto sa 4.000 kg / m2 u produktivnosti. Turska u svijetu zauzima 31.mjesto sa 1,950 kg / m2 u produktivnosti.
U tabeli 4 ispitana je Spoljna trgovina oraha.

Orah se izvozi u ljusci i u jezgru a prema godinama izvoz oraha se povećao. Količina izvoza (s ljuskom i u jezgru )u 2009 iznosila je 411.821 tona , u 2013 493.791 tona,dok je u zadnjim godinama došlo do 20% porasta. Posmatrajući Tabelu 4, između 2009 i 2013. godine uvoz oraha u svetu porastao je za 30%.

Tabela 4 i 5 pokazuju da se u 2013 godini izvezlo 298.061 tona oraha u ljusci i 196.730 tona u jezgru. SAD je na prvom mjestu u svjetskom izvozu oraha. SAD zauzima prvo mjesto u izvozu oraha.

U Tabeli 6 prikazan je uvoz oraha u svetu. U 2012. godini uvezeno je 254.302 tona oraha u ljusci i i 156.953 tona u jezgru. Kao što se vidi u Tabeli 6, Kina, koja je čisti lider u svetu proizvodnje oraha, također je na prvom mjestu u uvozu oraha u ljusci. Kina uvozi 20% od ukupnog uvoza oraha u svijetu.
Od svih zemalja proizvođača oraha, samo američka proizvodnja je zasnovana na izvozu. Oni grade izvoz nad američkom politikom proizvodnje oraha i usmjeravaju svoju proizvodnju u tu svrhu.

Iako Kina ima udio u proizvodnji od 50%, to je apsolutna zemlja uvoznica i to znači da proizvodi svoju obimnu proizvodnju kako bi ispunila svoju domaću potrošnju. Iran, koji se nalazi na drugom mestu u rangiranju proizvodnje, nema značajnu količinu spoljne trgovine, što daje utisak da ima proizvodnu količinu kako bi zadovoljila domaću potražnju.
Table 7 pokazuje Turski izvoz oraha kroz godine.U periodu 2005-2014 godine izvoz oraha(s ljuskom-u jezgru)iz Turske se s 216 tona povećao na 4.884 tone. U istim godinama, količina uvoza je porasla sa 14.360 tona na 27.457 tone. U istom periodu koeficijent proizvodnje u Turskoj povećao se sa 14 144 na 22 572 tona.

Naučne studije pokazuju da će se do kraja 2019 godine proizvodnja povećati za 30%, a potrošnja za 17% .U 2019 godini uvoz će se povećati na 40.785 tona,a izvoz na 5.603 tona.U poređenju sa izvozom uvoz će se malo više povećati ,a spoljna trgovina će se i dalje povećavati ako se ne preduzmu mjere za povećanje proizvodnje.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU