Pritisak Vode i Kontrolne Jedinice

PritisakVode i KontrolneJedinice

Pumpaobezbeđujevodenipritisak i odvodvode do cijevovoda.
Korišćenjevećihpumpipovećavatroškovesistema, štodovodi do povećanepotrošnjeenergije.
Kod vađenjavode iz kanla bunarakoriste se centrifugalnepumpesahorizontalnimvratilom.
Kad se koristivoda iz dubokihbunarakoriste se dubokebunarske i potopljivemašine.

UsisnaCijev; Cijevizmeđuusisnekomore i dovodapumpe.
DonjiPoklopci i Filter; Naulazuusisnecijevipostojipoklopackojiobezbeđujejednostranprotokkojispriječavaprotokvode u pumpi i u usisnojcijevi dok pumpastoji. U principu, ovajpoklopac je postavljen u filter.

Jedinična pumpa

• Pumpa obezbeđuje vodeni pritisak i odvod vode do cijevovoda.
• Korišćenje većih pumpi povećava troškove sistema, što dovodi do povećane potrošnje energije.
• Kod vađenja vode iz kanla bunara koriste se centrifugalne pumpe sa horizontalnim vratilom.
•Kad se koristi voda iz dubokih bunara koriste se duboke bunarske i potopljive mašine.
•Usisna Cİijev;Cijev između usisne komore i dovoda pumpe.
Donji Poklopci i Filter; Na ulazu usisne cijevi postoji poklopac koji obezbeđuje jednostran protok koji spriječava protok vode u pumpi i u usisnoj cijevi dok pumpa stoji. U principu, ovaj poklopac je postavljen u filter.
KontrolnaJedinica i Komponente
• U sistemu navodnjavanja kap po kap, voda mora biti napunjena u sistem nakon veoma dobrog filtriranje. U suprotnom može doći do začepljenja kapača. To se radi u kontrolnoj jedinici.
• Kontrolna jedinica kontroliše pritisak i količinu vode za sistem navodnjavanja.Meša đubrivo s vodom za navodnjavanje.
Kontrolna jedinica se obično instalira na početku glavnog cijevovoda. Pošto filtriranje vode nije moguće u vrlo brzim vodnim prolazima, kontrolne jedinice treba odabrati prečnikom i brojem pogodnim za protok sistema.
• U nekim sistemima vrijeme i filtriranje se može automatski kontrolisati

Elementi kontrolne jedinice:
• Cikloni,
• Rezervoar pijeska-šljunka,
• Jedinica za gnojenje,
• Sito filter,
• Regulatori pritiska (regulatori pritiska)
• Vodomjeri
• Manometri
• Ventili
• Usisna cijev
• Ostali materijali

Kontrolna jedinica;
Nakon motopompta, vodosnabdevanje bi trebalo biti blizu parcele.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU