Pritisak Vode i Kontrolne Jedinice

Pritisak Vode i Kontrolne Jedinice

Razlika u visini se  mora znati (ako je visinska razlika dovoljna da zadovolji radni pritisak kapaljke i gubitke opterećenja u sistemu, motorna pumpa nije potrebna.

U ovom slučaju odabiru se kapaljke niskog pritiska, dizajn je napravljen tako da minimizira gubitke težine, na primjer, ako je odaberu cijevi sa velikim  prečnikom , gubici težine se smanjuju i početni troškovi ulaganja se povećavaju.

Ako se voda za navodnjavanje uzima iz kolektivnog tlačnog sistema (hidranta), trebali bi biti poznati protok prijemnika i radni pritisak.

Ako je razlika u visini nedovoljna ili se voda uzima iz bunara, pumpni agregat treba da obezbedi pritisak potreban za navodnjavanje kap po kap.

Ovisno o vrsti izvora vode, može se koristiti jedna od centrifugalnih, dubokih ili podvodnih pumpi.

Poželjno je da pumpu pokreće električni motor.

Jedinična Pumpa

Pumpa obezbeđuje vodeni pritisak i odvod vode do cijevovoda.
Korišćenje većih pumpi povećava troškove sistema, što dovodi do povećane potrošnje energije.
Kod vađenja vode iz kanla bunara koriste se centrifugalne pumpe sa horizontalnim vratilom

Kad se koristi voda iz dubokih bunara koriste se duboke bunarske i potopljive mašine.

Usisna Cijev;Cijev između usisne komore i dovoda pumpe.

Donji Poklopci i Filter; Na ulazu usisne cijevi postoji poklopac koji obezbeđuje jednostran protok koji spriječava protok vode u pumpi i u usisnoj cijevi dok pumpa stoji. U principu, ovaj poklopac je postavljen u filter.

Kontrolna Jedinica i Komponente
U sistemu navodnjavanja kap po kap, voda mora biti napunjena u sistem nakon veoma dobrog filtriranje. U suprotnom može doći do začepljenja kapača. To se radi u kontrolnoj jedinici.
Kontrolna jedinica kontroliše pritisak i količinu vode za sistem navodnjavanja.Meša đubrivo s vodom za navodnjavanje.
Kontrolna jedinica se obično instalira na početku glavnog cijevovoda. Pošto filtriranje vode nije moguće u vrlo brzim vodnim prolazima, kontrolne jedinice treba odabrati prečnikom i brojem pogodnim za protok sistema.
U nekim sistemima vrijeme i filtriranje se može automatski kontrolisati

Elementi Kontrolne Jedinice:
• Cikloni,
• Rezervoar pijeska-šljunka,
• Jedinica za gnojenje,
• Sito filter,
• Regulatori pritiska (regulatori pritiska)
• Vodomjeri
• Manometri
• Ventili
• Usisna cijev
• Ostali materijali

Kontrolna jedinica;Ako je izvor vode (bunar) blizu parcele, nakon motorne pumpe, ako je izvor vode predaleko od zemljišta, trebao bi biti u blizini parcele.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU