Morfološke i Biološke Osobine Badema

Morfološke i Biološke Osobine Badema

Stablo

Grmovi badema formiraju stabla veličine do 10 m. Oni rastu vertikalno i bočno do 6 ili 8 m.Visina stabala u nekim slučajevima može biti i do 12 m. Svi pupoljci na godišnjim granama rastu u istoj sezoni, a rast drugih grana čini drvo bogatim.
Bademovo drvo živi u proseku 50 godina,a moguće je videti drvo do 100 godina starosti.


Grane: Sivo smeđe boje, često razgranate.

Grančice:Obično zelene boje. Na njima se nalaze pojedinačni, dvostruki, trostruki plodovi ili buketi.

Grane buketa:Na vrhu drveta se nalazi 5- 8 pupoljaka, grančice su veoma kratke i liče na buket.

Cvetni pupoljci:Su blago dlakavi prema kraju i smeđe su boje. Kada se pupoljak otvori, iz njega se razvija cvet.

Lišće: Prema sortama se deli na veliko, srednje, malo. Boja varira od svetlo do tamno zelene. Rubovi lista su nazubljeni.


Pupoljci:Cvetni pupoljci se nalaze na kratkim granama različite starosti, dužine 2 – 13 cm i liče na bukete.
Dok plodovi badema sazrevaju, oni takođe formiraju i nove pupoljke koji će dati plod naredne godine.

Koren:Koren je razgranat i prodire duboko u zemlju.
Cvet: Cvet se sastoji od 5 čašičnih + 5 kruničnih listića + 20 prašnika + 1 tučka.


Voće:Badem spada u grupu koštunjavog voća.Razlika u odnosu na ostalo koštunjavo voća je u tome što će se mesnati deo osušiti do zrelosti i postati kožast i oljuštiće se. Iz tog razloga, unutrašnjost badema je jestiva.
Plodovi su različiti po veličini i obliku. Ljuska ploda je zelena i dlakava, mesnati deo je suv. Kod sazrevanja, ovaj deo se odvaja od tvrde ljuske.Tvrda ljuska prema vrstama je različite veličine i tvrdoće. Unutrašnjost je slatka ili gorka.

OPLODNJA

Ne postoji neplodnost cvetnog praha, uzrokovana triplodijom i hranjenjem. Vrsta je entomofilna.Sorte kao što su Tuono, Genco, Lauranne i Supernova su samooplodne. Praktično se smatraju samo-sterilnim.Na parcele treba zasaditi sorte koje cvetaju u isto vreme, sorte koje se međusobno oplođavaju i koje pokazuju kompatibilnost.

ZNAČAJ OPRAŠIVANJA U RAZVOJU BADEMA

U velikim voćnjacima badema za vreme cvetanja, u redovima stabala stvara se cvetni zid.Pčele ne lete na druga stabala, što prouzrokuje, da samo lete na cvetove stabla u istom redu. Najvažnija stvar je da se osigura uspešno

  • oprašivanje radi postizanja visokih prinosa.
  • Na oprašivanje cvetova badema utiču sledeći faktori:
  • Različit period cvetanja sorti
  • Uzajamna kompatibilnost sorti cvetnog praha
  • Način postavljanja u voćnjaku za uzajamno oprašivanje
  • Snaga pčelinje zajednice u voćnjaku
  • Vremenski uslovi tokom perioda cvetanja

Nepodudaranje u Periodima Cvetanja

Kada se periodi cvetanja sorti badema u voćnjaku poklapaju, visina prinosa je na najvišem nivou.Postoji razlika oko mesec dana, između perioda cvetanja sorti badema.Iz tog razloga, prilikom izbora sorti, bitno je izabrati sorte koje se podudaraju u vremenu cvjetanja što je neophodno za uspešno oprašivanje, a time i za dobar prinos ploda.Sorte badema se grupišu u grupe koje rano, srednje i kasno cvetaju. Uzimajući u obzir prolećne mrazeve u našoj zemlji, trebalo bi da izaberemo sorte koje kasno cvetaju (Ferragnes, Ferraduel, Cristomorto, itd.).Ako je jedna vrsta cvetanje završila, a druga se vrsta nije još ni probudila, plod je nemoguće dobiti. Sorta Teksas, koja se koristi kao oprašivač za sortu Nonpareil, koji je veoma dobro poznat u Turskoj i čiji plodovi imaju tanki omotač, cvetaju oko nedelju dana posle Nonpareila.To može biti razlog što Nonpareil sorta daje manje plodova. Za maksimalni prinos važno je da sorte cvetaju u istom periodu. U našem regionu sorte cvetaju u martu. Zasadi badema treba da imaju najmanje dve sorte koje cvetaju u istom periodu.

Nepodudaranje kod Međusobnog Oprašivanja

Neke sorte badema mogu pokazati nepodudaranje u međusobnom oprašivanju sa nekim drugim sortama.Stoga pri izboru sorti je neophodno osigurati da ne postoje međusobne razlike između njih.Sorte badema imaju svojstvo samo-nekompatibilnosti.Ako se kod cveta polni organi i ćelije normalno razvijaju, može se desiti da se svojim prahom ne oplode. Ovo stanje je čisto genetsko i kontrolišu ga geni neslaganja (S geni).

Način Postavljanja Sorti u Voćnjaku

Gotovo svi istraživači, koji rade na bademima, navode da je glavni razlog dobijanja malo plodova to što se drveće između sebe ne oprašuje dobro.Postavljanje uzajamno sorti red uz red (uzastopno) učini će oplodnju mnogo boljom. Kada su sorte posađene u takvom nizu, pčele troše oko 1/4 vremena leta u narednom redu.

Pčele u Voćnjaku
U voćnjacima badema prenošenje polena s jedne sorte na drugu obavljaju pčele. Polen cveta badema ne raznosi vetar, zbog toga se oprašivanje vetrom ne uzima u obzir.Rad pčela je usko povezan sa uslovima životne sredine.Pčele počinju da lete kada se temperatura vazduha podigne iznad 12ºC. Pčele ne lete po kiši ili za vreme jakih vetrova (24 km / h).Aktivnost pčela se smanjuje po tmurnom vremenu. Veoma je važno da su zajednice pčela jake.U rano proleće kada badem cveta,vreme je pretežno kišovito i sveže.Jake kolone moraju imati u jednoj košnici 8 ramčića.Kada pčele sleću na cvetove, polen se zalepi za njihova tela te ga prenose na cvetove druge vrste i tako vrše oprašivanje.Vrlo je važan položaj različitih sorti u voćnjaku koje se između sebe oplode.Bademov cvet je zapravo vrlo atraktivan za pčele čak i ako su latice opale posle kiše ili vetra.Pčelinje košnice treba staviti na otvorene prostore koji su osunčani u jutarnjim satima i bez vetra.Korisno je očistiti cveće oko košnica, kako bi se pčele podstakle na letenje. Za dobro oprašivanje u voćnjacima badema treba postaviti 5 do 10 košnica na 10 hektara voćnjaka.

Vremenski Uslovi Tokom Perioda Cvetanja

U proleće kada badem cveta i kada je vreme sunčano,biljka rađa obilno.Ako vremenski uslovi nisu prikladni,pčele ne mogu razneti polen i neće doći do oplodnje. Posebno,oštećenje cvetova mrazem je loše za proizvođače.Iz tog razloga,voćnjaci badema ne bi trebalo da se zasnivaju na mestima gde se često javljaju prolećni mrazevi.Čak i tamo gde pojave mraza nisu tako česte, neki oprezni proizvođači nastoje osigurati da hladni vazduh ne struji kroz voćnjak i tako ne oštećuje cvetove kada se mraz pojavljuje.U cvetovima badema na temperaturama višim od 18ºC dolazi do rasprašivanja polena.Međutim, u toku stalnih padavina cvet badema može kasno da se otvori, ili da se polen spere, ili se može desiti da se tečnost na vrhu žiga cveta razredi i spreči nicanje polena. Žig cveta badema prihvata cvetni prah 3-4 dana nakon cvetanja.Hladno vreme može malo produžiti ovaj period, a toplo vreme skratiti. Za visoku klijavost cvetnog polena,temperatura vazduha treba biti između 10-20 ºC. Oko sat vremena nakon što cvetni prah padne na žig tučka,polen ulazi u stubić (stylus).Za klijanje polenovog zrna potrebne su optimalne temperatute 20-30 ºC, a na temperaturama manjim od 15 ºC usporava, dok na temperaturama iznad 30 ºC dolazi do propadanja polenovog zrna. Oplodnja se završi za oko 8 dana nakon što se cvet opraši.

ZNAČAJ EFIKASNOG OPRAŠIVANJA

Bademi su među vrstama biljaka koje imaju visoku stopu rodnosti. Povećanje stope formiranja ploda je proporcionalno aktivnom oprašivanju.

Formiranje ploda:

Broj oprašivača i raspored biljaka u voćnjaku;

Period cvetanja badema traje 2-3 nedelje.

Prvih 3-5 dana nakon cvetanja posebno je važno za oprašivanje,

Faktori koji utiču na oprašivanje:

Cvetanje u istom periodu,

Vremenske prilike u periodu cvetanja,

Postojanje pčelinje kolone,

Sadnja po Rasporedu

Jedan cvet badema proizvodi polen od 0.7-1.2 mg, 5 kg polena je zastupljeno u području od 1 hektara. U jednoj košnici ima 1500 pčela koje nose 1/3 polena. U jednom periodu na svakom stablu se može videti po 5 pčela. Na svakom stablu ima 20 hiljada cvetova, a prva dva dana cvetanja su sposobna za oplodnju. Oprašivanje treba obaviti u roku od 10 dana od cvetanja.

Ponašanje pčela
Temperatura:Aktivne na 12°C i više.
Vetar: 24 km / h
Oblačnost: Negativan efekt
Kiša: Negativan uticaj


Snaga Kolone
Na 10 hektara potrebno je 4-7 košnica.
Oblačnost
Za dobru letačku aktivnost, košnice u velikim zasadima trebaju biti raspoređene u razmacima od 16-40 metara.

Različite Vrste Badema i Izbor Košnica 

Godišnje jedna košnica nosi 85kg polena.

1 paleta polena Ferragnes iznosi 8 mg.

Količina polena koja je potrebna za razvoj 1 pčele je 100mg.

Treba obratiti pažnju na broj i položaj košnica u regijama sa marginalnim klimatskim uslovima.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU