Korištenje Leonardita u Sađenju Orah Sadnica

Korištenje Leonardita u Sađenju Orah Sadnica

U veći naše zemlje struktura zemljišta je postala neučinkovita zbog pogrešne poljoprivredne prakse.Posebno,povećanje PH vrijednosti(kiselost tla)i opadanje stope organskih materija. Prije nego počnemo s sađenjem orah sadnica vrši se analiza strukture zemljišta tla.Treba analizirati uzorke tla od 30 cm, 60 cm i 90 cm dubine .Prvo pitanje koje treba uzeti u obzir u analizi tla je PH vrijednost(kiselost tla), stopa gline i kreča, stanje organskih materija.
Ovi četiri faktora će nas voditi u pripremi tla prije sađenja sadnica .
Kao rezultat analize, podaci sa visokim prinosima gline i niske organske materije ukazuju na potrebu regulisanja zemljišta za sadnju. Aranžman koji će se uraditi pomoći će ojačavanju orahovog drveta snažno i brzo, naročito u prvim godinama.
Prema rezultatima analize, neophodna regulacija u zemljištu, koja se ocenjuje kao neefikasna, tj. neuravnoteženo zemljište PH, glina i organskih materija, treba da započne sa dubokim oranjem i pripremom zemljišta. Ove operacije moraju biti obavljene prije iskopanja jame za sadnju.

Jame u koje ćemo saditi orah sadnice treba da budu širine 50-60cm i dubine od 50-100cm.Prije sadnje, trebalo bi preduzeti mjere za povećanje organske materije u našem zemljištu, optimalizovati vrednost PH i sadržaj gline. Jedan od načina da ove tri vrijednosti dovedemo do željenog nivoa je korištenje Leonadrita na cijelom zemljištu ili u jamama.
Leonardit je proizvod đubrenja koji se može koristiti u donjem delu jame za sadnju koji ne dolazi u dodir s sadnicama i zemljištem sadnica koje dodiruju bočne korijene sadnica. Budući da je to organski proizvod , nema opasnosti od sagorevanja bočnih korijena sadnica. To će pozitivno uticati na orah u kasnijim fazama.

 

Kako i Kada se Koristi Leonardit kod Sađenja Orah Sadnica?

Prilikom Postavljanja Vrta Sadnica Oraha;

a. Prije oranja polja dubokim plugom,stavljanje od 200-250 kg praškastog Leonardita reguliše tlo i povećava organske elemente. U ovom procesu, leonardit se nanosi 30 cm ispod zemlje. Sadnice koje će se saditi nakon ovog procesa,biće prekrivene zemljom sa površine koja se miješa sa leornaditom. ako da će leornadit doći do dubine od 100 cm u jamama.
b. Ako se sadnja vrši bez oranja zemlje; 3.5-4 Kg praška leonardita se može koristiti za sadnju sadnica. Ovaj proces se može uraditi ispod zemlje u kojoj se nalaze kapilarni korjeni. Korištenje leonardita nema rizik od sagorevanja kapilarnih korena.
c. U narednim godinama, zemljište između drveća koje je duboko orano ,treba se miješati sa 200-250 kg praškastog leonardita jednom u pet godina. Leonardit koji se nanosi pod stablo treba mešati sa sidrom ili mašinom za sidrenje.
d. Može se mešati sa hemijskim đubrivima.

Osnovne Prednosti Leonardita;

Reguliše PH nivo. Trebao bi se koristiti leornadit sa odgovarajućom ph vrijednošću.

Brzo povećava količinu humusa i organske količine u tlu i reguliše tlo.

Smanjuje slanost u tlu.

Povećava kapacitet zadržavanja vode u tlu.

Omogućuje razvoj organskog života aeracijom tla.

Obezbeđuje raspad gline u tlu koja uzrokuje neefikasnost.

Zbog toga što zamračuje boju tla, povećava se upotreba solarne energije.

 

Koristan je za aktiviranje fosfora i kalijuma koji su prethodno deponovani u tlu.On stvara neophodno organsko okruženje u tlu.Tako đubriva postaju korisnijim za biljke.

Povećanje organske količine u tlu će pomoći da biljke rastu brže i bolje, a ima i pozitivan efekat na prevenciju i kontrolu bolesti.

Vrijednosti Dobrog Leonardita;

PH odmer:  Treba biti između 3 and 5.
Organski sadržaj:  Treba biti preko 40%.
Odmer kiseline: Treba biti preko 40%.
Humuditet: Treba biti ispod 20%.

Regulisanje Ph Nivoa Tla od Strane Leonardita;

Za uzgoj oraha željeni PH odnos je između 6 i 8 . Međutim, idealni PH odnos je 6. Kada sadimo plantažu, moramo biti sigurni da je PH odnos leonardita koji će se koristiti tokom plantaže pogodan . Leonarditi sa visokom stopom neće biti koristan za naše zemljište. Postoje različite sorte leonardita na tržištu, zbog čega se onaj sa visokim PH odnosom ne smije koristiti . Kako bi se povećala količina organske materije u proizvodnji sadnica s otvorenim ukorenjenjem i cijevi, životinjsko đubrivo i Leonardit trebali bi se koristiti zajedno. Preporučujemo korišćenje samo leonardita u jamama za sađenje u slučaju da životinjsko đubrivo može izgoriti kapilarne korijene. Preporučujemo upotrebu leonardita, na koji smo primećivali dobre efekte na razvoj naših sadnica .

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU