Kontrola Bolesti Oraha i Borba Protiv Štetočina

Kontrola Bolesti Oraha i Borba Protiv Štetočina

Zaštita od Bolesti i Štetočina

U našim uslovima orah ne napada puno bolesti kao ni štetočina. Ali svakako treba navesti one najvažnije koje mogu prouzrokovati značajne ekonomske štete.Od bolesti su to:
Siva pegavost lista oraha koju izaziva gljiva Gnomonia leptostyla. Ova bolest napada sve zeljaste delove biljke. Prvi simptomi su pege različitog oblika i veličine na listovima koje se javljaju tokom maja meseca, napada i mladare. Kasnije se bolest širi napada i plodove koji ne opadaju ali nisu za upotrebu. Gljiva prezimljava u opalom lišću, plodovima i letorastima zaraženim predhodne godine.

Mere Borbe Su :

Gajenje otpornih sorti .Chandler je otporan kao i većina sorti kasnije vegetacije. Pomaže takođe sakupljanje i spaljivanje lišća tokom jeseni.
Izvode se dva preventivna prskanja bakarnim preparatima u jesen kao i zimsko prskanje. I po potrebi se rade preventivni tretmani u maju i junu preventivnim fungicidima.
Crna Bakteriozna Pegavost Oraha koju izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv. Juglandis.
Simptomi ove bolesti su:crne pege na listovima, lisnim drškama, cvetovima, plodovima ili mladarima.
Plodovi koji su zaraženi nekrotiraju i otpadnu. Bakterija prezimljava u zimskim pupoljcima i uz pomoć kiše se tokom proleća prenosi na mlade zelene organe. Na bolest su osetljivije ranije sorte.
Preventivno se koristi bakar kao zaštita i takođe treba obratiti više pažnju ako su proleća kišna tada su uslovi za infekciju veći.

Pomenućemo Još Tri Bolesti:

Linijsko Crnilo Oraha koje izaziva virus uvijenosti lisca trešnje.
Bakteriski rak korena Agrobacterium tumefaciens. Patogena bakterija prezimljava u zemljištu, mere borbe su zdrave sadnice i nezaraženo zemljište.
Trulež Korena i Korenovog Vrata
Rod Phytophthora biljke mogu biti zaražene ovim patogenom u uslovima kada je zemljište zasićeno vodom. Stabla napadnuta ovom bolešcu imaju hronične simptome može doći do propadanja biljaka.

Štetočine Oraha:

Jabukin Smotavac ( Cydia pomonella)-jabukin smotavac ima dve ili tri generacije tokom godine. Gusenica prezimljava ispod kore u proleće se pretvara u lutku u maju i junu zenke I generacije poležu jaja u listovima ili mladarima a gusenice se ubušuju u mlade plodove, nakon tri nedelje hranjenja se pretvaraju u lutku i nakon desetak dana ( jul-avgust mesec) javlja se leptir druge generacije, jaja poleže na već formiranim plodovima, hrane se jezgrom. Nekada dođe i do formiranja III generacije leptira koji razvitak nastavi u skladištu. Štete mogu biti velike i prave ih larve hraneći se plodovima.

Suzbijanje: potrebno je postavljanje feromonskih klopki i praćenje leta leptira po potrebi prskanje odgovarajućim insekticidima dva –tri puta, jun, jul i avgust mesec.
Orahov Smotavac ( Cydia amplanta)- sličan ciklus razvoja kao i jabukin smotavac.
Suzbijanje: ista dinamaika kao i kod jabukinog smotavca.
Orahova Muva ( Rhagoletis compeella)- orahova muva, relativno nova štetočina iz Amerike preneta u Evropu devedesetih godina prošlog veka. Prezimljava u obliku lutke u zemljištu. Imaga se javljaju od kraja juna do početka jula, maksimalna brojnost je u julu i avgustu. Ženka polaže jaja u komoru u klapini u grupama 15-20 kom. Iz jaja se izlegnu larve i luči se crna lepljiva tečnost. Larve se u plodovima razvijaju 3-5 nedelja, hraneći se tkivom klapine.Napuštaju klapinu i zavlače se u zemlju gde prelaze u stadijum lutke. Tamo prezimljava i sledeće godine formira nova imaga.
Štete nastaju od larvi koje se hrane klapinom ploda, klapina omekšava i ljuska se tesko odvaja od nje. Orah gubi na tržišnoj vrednosti, iako se larva ne ubušuje u jezgru, napadnuti plodovi prerano otpadaju ili se osuše i na stablima ostanu do proleća.

Suzbijanje: skupljanje i uništavanje otpalih plodova i plitka jesenja obrada ispod stabla. Praćenje pomoću žutih florescentnih klopki natopljenih amonijum karbonatom postavljenih u krošnji let imaga, i u slušaju većeg broja hemijska zaštita uz pomoć atraktanta i insekticida.

Lisne Vaši i Grinje takođe mogu napraviti štete to je nešto što se treba pratiti i blagovremeno reagovati na povećani broj ovih štetočina upotrebom insekticida.


Štete nastaju od larvi koje se hrane klapinom ploda, klapina omekšava i ljuska se tesko odvaja od nje. Orah gubi na tržišnoj vrednosti, iako se larva ne ubušuje u jezgru, napadnuti plodovi prerano otpadaju ili se osuše i na stablima ostanu do proleća.
Suzbijanje: skupljanje i uništavanje otpalih plodova i plitka jesenja obrada ispod stabla. Praćenje pomoću žutih florescentnih klopki natopljenih amonijum karbonatom postavljenih u krošnji let imaga, i u slušaju većeg broja hemijska zaštita uz pomoć atraktanta i insekticida.
Lisne vaši i grinje takođe mogu napraviti štete to je nešto što se treba pratiti i blagovremeno reagovati na povećani broj ovih štetočina upotrebom insekticida.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU