Kako Saditi Orah Sadnice i Greške Koje se Prave Tokom Sađenja

Kako Saditi Orah Sadnice i Greške Koje se Prave Tokom Sađenja

Polazna tačka za uzgoj oraha je pravilna sadnja. Činjenica da sadnice oraha nisu posijane pravilno dovodi do sušenja sadnica i stvara frustracije za poljoprivrednike i investitore.

1. Obrada Polja;

Na voćnjacima na kojim će se saditi orah sadnice vrši se proces pripreme tla. Prethodno neobrađena polja treba da se duboko obrade, rigoluju ili podriju kako bi ih tokom zime kiše mogle natopiti .To je važno jer sadnice na proljeće trebaju vodu.
Drenažu i izravnjavanje treba izvršiti u nepohodnim oblastima.Zemljište koje nije pripremljeno je jedan od nedostataka u uzgoju oraha.

2. Određivanje Mjesta za Jame:

Rastojanje između jame za sadnice treba odrediti uz pomoć metra i uz pomoć konopca osigurati da su u istom redu.Iskopavanje jama koje nisu u istom redu jedna je od greški.

3. Iskopanje Jama za Sadnice:

Iskopane jame za sadnju oraha trebalo bi da budu široke 50 cm i duboke 50-100 cm što zavisi od pripreme terena. Ovi podaci su za zemlju srednje tvrdoće, tako da bi se koreni mogli lakše kretati.
Ako je zemlja tvrda jame treba iskopati mašinama dubine do 120 cm.
Ako na tvrdoj zemlji nisu iskopane dublje jame, to ima negativan uticaj na razvoj sadnica.Jame je poželjno iskopati 2-3 meseca pre sadnje jer će se tako ispuniti kiseonikom i suncem, a potrebno je i ojačati bakterijski život u jami.

4. Fertilizacija Sadnica Oraha;

Kod sađenja sadnica treba koristiti smesu koja se sastoji od površinskog zemljišta,rečnog peska zgorelog stajnjaka ili čvrstog organskog đubriva.
Prema rezultatima analize kod sađenja sadnica bez dodirivanja korijena može se koristiti između 300-500 gr kompleksnog đubriva.
Upotreba nezgorelog životinjskog đubriva, stočnog đubriva i živinskog đubriva je jedno od problema koje smo identifikovali kao izazivanje uginuća sadnica od kiselinske gustine sadnica.

5. Kalemljenje ;

Kalem će biti 8-10 cm iznad tla posle sadnje. Dobro postavljen kalem je važan za razvoj i jačanje sadnica.

6. Podrška-Štap;

Podrška sadnici; Potreban je štap- kolje za podršku kako bi se sprečilo uticanje vetra na sadnice.Štap za podršku trebalo bi da bude dug oko 1,5-2 metra.
Trebao bi se postaviti 10-20 cm od sadnica i povezati sa komadima tkanine koje neće oštetiti sadnicu.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU