Izotermička Vrata

Izotermička Vrata

Jednosmjerna Klizna Vrata

 

Vrata od hladnjače se posebno proizvode u različitim oblicima i veličinama u skladu s namjenom korištenja i promjenjivim veličinama. Naša najčešće korištena vrata su vrata koja se montiraju na pločama, okretna (na baglame) i klizna vrata (vodilica). Pored ovih vrata postoje i šank vrata (flipflap), a to su zglobna vrata sa pvc kućištem i vrata koja se koriste u prostorijama kontrolirane atmosfere. Sva naša vrata za hladne prostorije proizvedena su pojedinačno, svaka zasebnim rezanjem i tiskanjem 42 kg / m3 poliuretanske pjene. Na našim vratima koriste se posebne gumene brtve sa zaptivkom kojima se sprječava protok zraka, posebno na dnu brtvi. Na taj se način sprječava se gubitak toplote i produžuje se vijek trajanja brtvi. Krila svih naših vrata su okvirena anodiziranim aluminijumom. Naši sefovi se standardno proizvode sa pvc kućištem. Po želji, mogu se proizvesti vrata sa aluminijumskim kućištem. Naše se brave lako otvaraju iznutra kao da nisu zaključane svana, čak i ako se vrata izvana zaključavaju iz sigurnosnih razloga. Šarke podiznog tipa koriste se na vratima sa šarkama.

Klizna Vrata

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU