Godišnji Raspored Održavanja kod Sađenja Oraha

JANUAR

Januar je period odmora biljke.

FEBRUAR

U februaru, bordovska čorba se primenjuje  za preventivno zimsko prskanje. Cilj je eliminisanje gljivičnih i bakterijskih bolesti i smanjenje rizika u novoj sezoni. Posebno treba voditi računa da se pupoljci rano ne probude. Nakon prskanja, ako prvi dan kiša padne, učinak lijeka se smanjuje i trebalo bi ga ponoviti.

MART

U martu je biljka spremna da se probudi.

APRIL

U aprilu biljka ubrzava korjenje i počinje da se budi.

MAJ

”FERTİLİZACİJA-ĐUBRENJE”
Počinje program navodnjavanja i organsko đubrivo se ubacuje. Početkom maja; Prilikom dodavanja organskog praškastog đubriva (kan, an, urea), obavezno miješati sa zemljom i stavljati 500 grama oko sadnice.
1. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA- 50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
2. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA » – 50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
3. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicuse koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
4.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA -dodati opet preparate na bazi efektivnih mikroorganizama.
U proljeće se koristi amonijum sulfat i 20 20 20 NPK đubrivo.
Pratiti stanje biljaka,eventualnu pojavu štetnih insekata kao što su vaši, grinje. Koristiti insekticide po potrebi,takođe i prepatrate koji podižu imunitet biljke npr: NUTRI BIOCLEAN.Takođe obratiti pažnju na eventaualnu pojavu bolesti i koristiti preventivno fungicide. Pored toga, kontrola korova u sadnicama prati se do kraja sezone.

JUNİ

Nastaviti program navodnjavanja i prskanja.
1.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
2. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
3.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
4.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA » koristiti preparat na bazi efektivnih mikroorganizama
Pratiti stanje biljaka ,eventualnu pojavu štetnih insekata kao što su vaši, grinje , jabukov smotavac ( Cydia pomonella), orahov smotavac ( Cydia amplanta), orahova muva (Rhagoletis completta).Koristiti insekticide po potrebi.Također i prepatrate koji podižu imunitet biljke npr: NUTRI BIOCLEAN. Obratiti pažnju na eventaualnu pojavu bolesti i koristiti preventivno fungicide. Pored toga, kontrola korova u sadnicama prati se do kraja sezone.

JULİ

Nastaviti program navodnjavanja i povećati navodnjavanje na dva puta nedeljno po potrebi ako su temperature jako visoke.
1.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
2. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
3.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »50 g tečnog komplesnog organskog đubriva sa mikroelementima po sadnicama i 10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu se koristi preparat na bazi efektivnih mikroorganizama koji podspešuje korenjenje.
4.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »–Koristiti nešto od preparata sa efektivnim mikroorganizmima.
Koristiti prepatrate koji podižu imunitet biljke npr: NUTRI BIOCLEAN. Obratiti pažnju na eventaualnu pojavu bolesti.Pratiti stanje biljaka eventualnu pojavu štetnih insekata kao što su vaši, grinje , jabukov smotavac ( Cydia pomonella), orahov smotavac ( Cydia amplanta), orahova muva (Rhagoletis completta) .Koristiti insekticide po potrebi. Pored toga, kontrola korova u sadnicama prati se do kraja sezone.

AUGUST

Nastavite program navodnjavanja, i prestanite s koristenjem tečnog organsko đubriva.
1.NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »10 g 51% kalijuma i na svaku sadnicu koristiti preparat za bolje ukorenjavanje.
2. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt
FERTILIZACIJA » 10 g 51% kalijuma, preparat za bolji kvalitet plodova se daje preko lista.
3. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »10 g 51% kalijum.
4. NEDELJA »NAVODNJAVANJE»-NA SVAKU SADNİCU 35 lt vode
FERTILIZACIJA »četvrtak – 10 g 51% kalijuma, i preparat za bolji kvalitet plodova se daje preko lista.
Obratiti pažnju na eventaualnu pojavu bolesti.Pratiti stanje biljaka,eventualnu pojavu štetnih insekata kao što su vaši, grinje , jabukov smotavac ( Cydia pomonella), orahov smotavac ( Cydia amplanta), orahova muva (Rhagoletis completta).Koristiti insekticide po potrebi. Pored toga, kontrola korova u sadnicama prati se do kraja sezone.

SEPTEMBAR

Program navodnjavanja završava se u mjesecu septembru i započinje povremeno navodnjavanje.
1. NEDELJA»NAVODNJAVANJE>>BEZ NAVODNJAVANJA
FERTILIZACIJA» BEZ FERTİLİZACİJE
2. NEDELJA»NAVODNJAVANJE»ČETVRTAK-NA SVAKU SADNİCU 35 lt
FERTILIZACIJA »ČETVRTAK- 10 g 51% kalijuma, preparat za bolji kvalitet plodova se daje preko lista.
3.NEDELJA»NAVODNJAVANJE>>BEZ NAVODNJAVANJA
FERTILIZACIJA» BEZ FERTİLİZACİJE
4.NEDELJA»NAVODNJAVANJE»na svaku sadnicu po 35 lt
FERTILIZACIJA »ČETVRTAK- 10 g 51% kalijuma, preparat za bolji kvalitet plodova se daje preko lista.
Pratiti stanje biljaka,eventualnu pojavu štetnih insekata kao što su vaši, grinje , jabukov smotavac ( Cydia pomonella), orahov smotavac ( Cydia amplanta), orahova muva (Rhagoletis completta).Koristiti insekticide po potrebi. Pored toga, kontrola korova u sadnicama prati se do kraja sezone.

OKTOBAR

Navodljavati samo u slučaju jako visokih temperatura.
1.NEDELJA»NAVODNJAVANJE>>BEZ NAVODNJAVANJA
14% bora pomjesanim u kutiji sa 19% cinka iz lista se daje po sadnici.
2.NEDELJA»NAVODNJAVANJE»BEZ NAVODNJAVANJA
3.NEDELJA»NAVODNJAVANJE>>BEZ NAVODNJAVANJA
14% bora pomjesanim u kutiji sa 19% cinka iz lista se daje po sadnici.
4.NEDELJA»NAVODNJAVANJE»BEZ NAVODNJAVANJA
FERTILIZACIJA »10 g 51% kalijum.
Pratiti stanje biljaka,eventualnu pojavu štetnih insekata kao što su vaši, grinje , jabukov smotavac ( Cydia pomonella), orahov smotavac ( Cydia amplanta), orahova muva (Rhagoletis completta).Koristiti insekticide po potrebi.Pored toga, kontrola korova u sadnicama prati se do kraja sezone.

NOVEMBAR

Intervalno navodnjavanje se završava u novembru. Posipa se organsko đubrivo u prahu.
Početkom novembra; Organsko đubrivo u prahu se meša sa zemljom i posipa se najmanje 500 g po biljci.

DECEMBAR

Počinje čišćenje žemljista .Opali listovi sa zemlje se sakupljaju i spaljuju. Tako se uništavaju gljivične bolesti i,štetne larve i jaja od insekata.

NAPOMENA: Preporučena količina đubriva u programu održavanja godišnje se povećava za 10% .
* Da bi se utvrdila količina vode potrebne za svaki period navodnjavanja zemljište treba analizirati .Odrediti broj minuta za sistem navodnjavanja kap po kap.
Pratiti vlažnost sadnica i prema tome odrediti vrijeme zalijevanja. U zavisnosti od stanja padavina,krajem septembra navodnjavanje može biti potpuno zaustavljeno.

YouTube video
x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU