Godišnja Nega Badema

Postavljanje Voćnjaka

Oblik voćnjaka badema varira u skladu sa ekološkim uslovima parcele.Seme se može sejati direktno u zemljište i biljka se može kalemiti u sadnicu koja se sadi u proleće ili jesen na mestima gde postoje uslovi za navodnjavanje.
Voćnjaci badema se postavljaju s najmanje dve sorte. Vrt može biti zasađen u dva reda sortama od ekonomskog značaja i jedan red sorti oprašivača, ili se može saditi u dva reda sa dve sorte koje se podudaraju. Razmak sadnje varira u zavisnosti od sorti,ekoloških uslova i uslova nege.Ovi razmaci mogu biti 3×3 m, 3×6 m, 5x6m ili 6x6m.

Orezivanje Sadnica Badema

Oblik koji se daje stablima badema mora se stvoriti u prve 2 godine.Biljka se sastoji od jednog i dvogodišnjih izdanaka i buketa na granama.Orezivanje obaviti pažljivo i treba izbegavati prekomerno orezivanje.Jedno od pitanja koje treba uzeti u obzir prilikom orezıvanja badema je oblik kojı treba dati stablu.Najprikladniji sistem obrade za bademe je razgranati ogranak (tj. modifikovani ) sistem.U prve 2-3 godine obrada badema bi trebala biti završena.U narednim godinama orezivanje je veoma bitno. Neophodno je izbegavati orezivanje debelih grana.Međutim, grane debljine 0,5- 3 cm treba ukloniti.Opet tokom perioda razvoja mogu se orezati tanke grane.Ako je potrebno ukloniti guste grane, površina rezanja se mora premazati kalemarskim voskom.

Orezivanje Vrha:Vrh zasađenih sadnica treba orezati za 70-80 cm.

Ljetna Rezidba:Sadnicama se daje modifikovani oblik.

Oblik Rezidbe:Orezivanje stabala badema dobija oblik vaze.Neophodno je obratiti pažnju na orezivanje jer se plod razvija u ostrugama(spurus) koji traje pet godina.

Tehnika rezidbe:

Postoje pravila rezidbe. Neka od njih su:

Drveće treba tretirati prema fiziološkim krugovima.

Od intenzivne aglomeracije lišća na drvetu, možemo iseći mjesto voćnih grupa koje će se formirati u godini.

Plodovi se češće vide na bočnim granama ili na delovima čiji se vrh ne vidi .

Istovremeno sa procesom rezidbe, obezbeđen je uravnotežen razvoj stabla i krošnje. Ako ne diramo badem u ranoj fazi razvoja, on postaje sterilan. Zbog toga, u proleće, posljednje godine, prethodne vrhove čiji će pupoljci dati plod treba orezati iznad 20 cm.

Stablo koje se orezuje treba pregledati i svaka grana se treba razmatrati odvojeno. U dobro formiranim stablima, potrebno je primeniti rezanje grana na krajnjim mestima gdje se odvija vegetativni rast.

Navodnjavanje Sadnica Badema
Uzgoj badema u našoj zemlji se obavlja u sušnim uslovima. Nema potrebe za navodnjavanjem badema u regijama s godišnjim padavinama iznad 600 mm. Zalivanje je od velike koristi tokom leta. Možda će biti potrebno zalivati nekoliko godina nakon sadnje. Kalemljeni badem,nakon što se razvije i u sušnim uslovima daje plod. Badem nije drvo koje želi previše vode. Međutim, ako se navodnjava, prinos se povećava za 2- 4 puta. Malčiranje treba izvršiti kako bi se produžili intervali navodnjavanja i kontrola korova.

Đubrenje Sadnica Badema
Višak azota koji je potreban za razvoj se ne čuva u zemljištu. S toga, svake godine azot treba dopuniti u voćnjake badema.Đubrenje kao i kod oraha daje dobre rezultate. Količina azota, fosfora, kalijuma i mikroelemenata koja će se upotrebiti određuje se najtačnije kroz analize zemljišta i lišća. Najpogodnija zemljišta za badem su ona koja su duboka i drenirajuća. Na zemljištima koja su siromašna,teška, nepropusna i ne dreniraju se, drvo badema se ne može dobro razviti. Hemijsko đubrivo treba davati prema rezultatima ispitivanja izvršenim na zemljištima gde se gaji badem. Azotna đubriva na površini, a ostala kao što su kalijum i fosfor treba stavljati u trakama gde su senke koje stvaraju krošnje.

Obrada Zemljišta
Voćnjak badema se u proljeće ore traktorom. Oranje frezom u jesen dopušta da kiša i sneg prodru dublje u zemljište.Prilikom oranja treba obratiti pažnju da se ne povrede koreni sadnice. Treba ručno okopati, tako da oštećenje korena bude minimalno.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU