Fertilizacija u Uzgoju Oraha

Fertilizacija u Uzgoju Oraha

Poslednjih godina, na Balkanu je sve popularnija sadnja oraha. Drvo oraha ima duži životni vijek od drugog voća,ali prije nego što se započne s sađenjem treba obratiti pažnju na neke činjenice koje su navedene.

Treba uzeti u obzir kasni proljećni mraz i stanje ranog jesenjeg mraza.
Tokom perioda vegetativnog perioda temperatura od preko 40 ° C i prekomerno sunčanje može izazvati štete na zelenoj kori plodova(zatamnjenje).

Također treba uzeti u obzir da su nakon opadanja lišća prisutne ekstremne zime (- 20).

Ova pitanja treba odrediti u konsultaciji sa poljoprivrednim stručnjakom kako bi se utvrdila odgovarajuća sorta pogodna za sađenje.

Zahtjevi Zemljišta Oraha

Zahvaljujući svojoj dugotrajnoj i veoma velikoj strukturi drveta, korijeni oraha mogu se spustiti na dubinu od 2,5-3 m. Voli aluvijalna i duboko izgrađena zemljišta sa svojom laganom,pjeskovitom ilovićastom strukturom. Podzemna voda ne bi trebala biti visoka. Kapacitet držanja vode bi trebao biti dobar jer je biljka koja voli vodu i kišu. Trebalo bi da bude bogato organskim materijama,Ph vrednost tla treba da bude između (6,0 – 7,5). U voćnjacima koji se nalaze u poljima gdje je krečnost i vrijednosti Ph (više od 8), mladi listovi drveća obično imaju nedostatak gvožđa i cinka.

Đubrenje na Plantažama Oraha

Prije sađenja orah sadnica, treba analizirati uzorke zemlje uzetih iz različitih dubina, a takođe i na dubini od 1,2 m. Razlog tome je utvrđivanje osobina zemljišta i podloga koje će nam pomoć da utvrdimo koje će se đubrivo koristit.Đubrenje biljaka je đubrenje cjelokupnog područja ili samo jame za sadnice prije sađenja sadnica. Prema rezultatima analize zemljišta, ako je vrednost Ph zemljišta iznad 8, važno je smanjiti Ph vrijednost na 7,5 ili nešto niže (7,0) primjenom elementarnog sumpora u prahu po cijelom zemljištu prije otvaranja jama za sadnice. Ovo je važno za korisnost hranljivih materija u zemlji.

Sumpor u prahu koji se primenjuje na tlo, ako se pomješa sa dobro zapaljenim životinjskim đubrivom (izuzev stočne hrane,pilećeg i kozijeg đubriva), efekat se vidi u boljem i kraćem vremenu. Ako je moguće odgovarajuće sumporno tlo treba mješati u istom danu na dubini od 20-30 cm.

Ukoliko se to ne uradi, treba dodati stolnu žlicu za posude za sadnju sadnica.Posle primjene sumpora, vodonik (H) + jon, koji se javlja usljed enzimske reakcije sumpornih bakterija u tlu, smanjuje vrijednost Ph (vodonikse ne absorbuje iz zemlje). Sulfat (SO4) koji se javlja u tlu je oblik sumpora iz zemlje . Određena količina sulfata apsorbuje biljka, dok se neke od njih nalaze na električnom naizmeničnom punjenju.
Količina elementarnog sumpora koji se primjenjuje na tlo zavisi od strukture tla (svjetlosti do srednjeg i teškog) i dubine tla u kojoj će Ph nivo biti smanjen. Za duboko ukorenjene drveće oraha, smanjivanje PH vrednosti tla za jednu jedinicu (na primer, smanjenje pH od 8,5 do 7,5), za propustljive tlo (ilovnata drvenasto-šljunkovita tla), 70-80 kg po hektaru, za srednje propusne zemlje, potrebno je nanijeti 90-100 kg po hektaru.

Primjena sumpora se može ponoviti 8 do 10 godina nakon sadnje, u zavisnosti od kvaliteta vode za navodnjavanje.Zemlja uglavnom ima nedostatak kalijuma, magnezijuma i fosfora. Drveće oraha dobro se razvijaju u prepustivim aluvijalnim zemljištima. Prema rezultatima analize zemljišta, đubriva koja sadrže fosfor i kalijum ne prodiru previše duboko sa padavinama i vodom za navodnjavanje i nisu dovoljna u zemljištu.Da bi zadovoljili ovu potrebu i uravnotežili hranljive materije u tlu dok se sadnice nisu dale plodove (3-7 godina u zavisnosti od sorti), đubrenje biljaka vrši se u količinama navedenim u Tabeli 9.Na našem području zemlja generalno ima nedostatak cinka,tako da treba koristiti đubriva bogata cinkom za đubrenje biljaka. Ako to nije moguće,u jame sadnica treba staviti đubrivo. Količina đubriva koja treba da se koristi na jednom hektaru tokom oplodnji biljaka data je u Tabeli 9.

Tabela 9 Oplodnja biljaka (đubriva kg / da)

Đubrenje biljaka se ne može izvoditi na cijelom području voćnjaka postavljenog u velikim razmacima. U ovom slučaju; na dnu jama koja su iskopane širine i dužne 60×60 cm; stavlja se po sadnici 125 – 150 gr Triple Super Phosphate ili DAP (Diammonium Phosphate), istu količinu kalijum sulfata, 50-60 gr magnezijum sulfata i kašičica (2 .3 gr) cinkovog sulfata i nakon toga treba izvršiti oplodnju sadnica.

Zelenišno Đubrenje

Gajenjem biljaka za zelenišno đubrenje i njihovim zaoravanjem mogu se nadoknaditi organske materije koje nedostaju zemljištu. Na ovaj način se unose važnija đubriva (N, P, K i Ca). Zaoravanjem biljaka za zelenišno đubrenje, povećava se plodnost i struktura zemljišta. Zakorovljenost, a time i količina sjemena u zemljištu, može da se redukuje stručnom primjenom zelenišnog đubrenja.
Pri tome je važno da na površini zelenišnog đubrenja korov koji raste ne dospije do stadijuma formiranja semena.
U zavisnosti od uslova, biljke se posle 4-10 nedelja, najkasnije pred sjetvu, pokose i zaoru ili ostave kao malč. Zelenišno đubrivo obogaćuje zemljište pre svega azotom iz zelene mase, a leguminoze azotom iz vazduha zahvaljujući djelovanju kvržičnih bakterija koje žive na njihovim korenima i vrše fiksaciju vazdušnog azota. Zelenišno đubrenje je pogodan način održavanja zemljišta tamo gde nema dovoljno stajnjaka.

Đubrenje Sadnica

U

U zavisnosti od sorte oraha, sadnice počinju rađati od 3 do 7 godine.Tokom ovog perioda, kako bi se obezbjedio zdrav razvoj iznad i ispod zemlje prema tome je potrebno đubriti biljke.Prvo đubrenje se vrši 2-3 sedmice prije početka proljeća, a sadnice počinju da pucaju. Ovo đubrenje se naziva baza i podzemno đubrenje. Đubriva dati u obliku širokopojasnog pristupa (60-70 cm), ako se koristi sistem za navodnjavanje kap po kap za navodnjavanje. Zatim se đubrivo pomiješati u jamu koja nece oštetiti korijene. Ako koristimo jarbol za navodnjavanje umesto navodnjavanja kapljicam, đubrivo treba dati na strani jarkova za navodnjavanje (daleko od glavnog tijela). U oplodnji tla, prema rezultatu analize zemljišta, daju se svi fosfor i kalijum, polovina azota koja je potrebna. Preostali dio azota se primenjuje 1 ili 2 puta prije zalivanja (nakon cvetanja i tokom perioda plodonošenja), a zatim se mogu navodnjavati.
U navodnjavanju kapi, 60-70% fosfatnog đubriva, 50% kalijumskih đubriva i 30% azotnog đubriva se primenjuje tokom perioda đubrenja zemljišta. Preostali dio đubriva primenjuje se na svaki sistem navodnjavanja u skladu sa programom navodnjavanja sa đubrivima pogodnim za sistem navodnjavanja kap po kap.
Tabela 2 pokazuje količinu đubriva koja se daje prema starosti sadnica u procesu navodnjavanja jame. Kako su drveća oraha osjetljiva na slanost, ne treba koristiti fertimer, uključujući hlor (CL). Umjesto toga, treba koristiti kalijevo sulfatno đubrivo.
Ako postoji analiza zemljišta, đubrivo treba koristiti u skladu sa analizom tla.

                                           Tabela 10:Količina Đubriva Koja se Daje na Sadnice Oraha

* CAN (kalcijum amonijum nitrat)
Program đubrenja u sadnicama orah sa sistemom navodnjavanja kap po kap prikazan je u Tabeli 3.
Osnovna gnojiva: 10 kg kalijum sulfatnog đubriva po hektaru podeljeno je sa brojem stabala u hektaru i dato na deo cijevi za kapanje i pomješano u zemljište. Količina đubriva koja se daje u toku jedne godine povećava se za 15% svake godine sve dok sadnica ne dođe do potpunog prinosa.

                                                  Tabela-11: Oplodnja sa Navodnjavanjem Kap po Kap

• 33% nitratnog đubriva koje se može koristiti umjesto amonijum nitrata.
• ** MKP đubriva sa 52% P2O5 + 34% K2O hranjivih materija za povećavanje otpornosti na zimu.

Napomena: Mjesečna količina đubriva podijeljena je brojem navodnjavanja koja se obavlja u tom mjesecu. Količina đubriva povećava se za 15% svake godine sve dok sadnica ne dođe do potpunog prinosa.
Ako kiša pada ne navodnjavati.

Fertilizacija Drveća Oraha u Punom Prinosu:

Vremena i oblici baznog i gornjeg đubrenja se izrađuju kao što je navedeno u delu o đubrivima. Đubrivo treba koristiti u skladu sa metodom navodnjavanja. Dajite bazna đubriva do dubine koja neće štetiti korijene i dalje od tijela drveta prema svetlosnoj, srednjoj i teškoj strukturi tla. Ispunite gornje đubrenje prije padavina. Koristite đubrivo u skladu sa analizom tla i količinom usjeva koji se mogu sakupljati po drvetu. Nemojte koristiti kalijumsko đubrivo ili kompozitni koji uključuje hlor, jer orah drveća ne vole slanost. Za povećanje masti, proteina i arome u jezgru orahovog drveta, izaberite osnovna gnojiva kalijum sulfata.

                                              Tabela12: Oplemenjivanje Drveća Oraha u Punom Prinosu

Azot: je glavni izvor za rast sadnica i drveća.
Fosfor; jača korijenski rast drveta. Povećava broj cveća i voća. Povećava kvalitet oraha i osigurava da se žetva obavlja u očekivanom vremenu. Kod niskih pH tla, gde se primjenjuje kreč, fosforno đubrivo se ne sme koristiti sa krečom.Nijedno fosforno đubrivo ne bi trebalo koristiti sa krečem na zemljistu niskog sadržaja PH vrijednosti gdje će biti primijenjen krečnjak. Fosforno đubrivo treba koristiti najmanje mjesec dana nakon nanošenja krečnjaka.
Kalijum; obezbeđuje veliku i potpunu formaciju jezgre. Spriječava nastanak šupljeg oraha. Ona je direktno efikasna na kvalitetu..İma direktan uticaj na kvalitet.Povećava aromu oraha povećavajući odnos masnoće. Radi u partnerstvu s kalcijumom za ojačanje unutrašnjeg oraha i njegove jezgre.Povećava otpornost oraha od nepovoljnih vremenskih uslova.

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU