Kategori: <span>Sistemi Navodnjavanja</span>

Oprema Za Navodnjavanje ILnstalacija

OPREMA ZA NAVODNJAVANJE iINSTALACIJA Izlazna utičnica Instalacija sistema navodnjavanja kap po kap Adapteri za stezanje Alat za rezanje cijevi Alat za bušenje cijevi Alat za bočno punjenje i sakupljanje Kao što je prikazano na slici 1, mašina za namotavanje cijevi sakuplja se u zatvorenom položaju, Kao i na slici 2, pokretna ručka se otvara i […]
Read More

Vrste Cijevli Povezivači

VRSTE CIJEVIi POVEZIVAČI Glavna cijev: Prenos vode u kolektor. Razvodna cijev: distribucija vode na bočne cijevi Cijev za navodnjavanje (bez kapača) (ravna cijev): Prijenos vode na bočnu cijev Bočna cijev (sa kapačem): Distribucija vode ka kapačima. GLAVNA CİJEV Radni pritisak 6 atm sastoji se od krutih PVC (ugrađenih) ili PE (na površini) cijevi. U malim […]
Read More

Hemizacija (Fertilizacija)

HEMIZACIJA (FERTILIZACIJA) •U širem smislu, uvođenje poljoprivrednih hemikalija u vodu za navodnjavanje, područije korijena biljaka ili navodnjavana površina naziva se fertilizacija. Proces kalemljenja obuhvata i tretman hlora, kiseline ili drugih hemikalija koji se koriste za čišćenje nekih elemenata sistema za navodnjavanje ili za tretiranje vode. • Ima specifična imena prema vrsti hemikalije: – Fertigacija, hranjiva […]
Read More

Filteri

FILTERI Filtriranje: zadržavanje čvrstih materija 1. Hidrociklonski filter: (separator pijeska):odvaja velike dijelove. 2. Rezervoar za sakupljanje šljunka (filter šljunka, filter za morsku vodu): vreteno, glina, hrđa, mahovina, korova, prljavština, list, seme, insekt itd.) 3. Filter sita(filter slame) – filter: vrlo mali dijelovi i nerastvorni delovi đubriva se filtriraju Prilikom izbora filtera; • Tip izvora vode […]
Read More

Pritisak Vode i Kontrolne Jedinice

PritisakVode i KontrolneJedinice Pumpaobezbeđujevodenipritisak i odvodvode do cijevovoda. Korišćenjevećihpumpipovećavatroškovesistema, štodovodi do povećanepotrošnjeenergije. Kod vađenjavode iz kanla bunarakoriste se centrifugalnepumpesahorizontalnimvratilom. Kad se koristivoda iz dubokihbunarakoriste se dubokebunarske i potopljivemašine. UsisnaCijev; Cijevizmeđuusisnekomore i dovodapumpe. DonjiPoklopci i Filter; Naulazuusisnecijevipostojipoklopackojiobezbeđujejednostranprotokkojispriječavaprotokvode u pumpi i u usisnojcijevi dok pumpastoji. U principu, ovajpoklopac je postavljen u filter. Jedinična pumpa • Pumpa obezbeđuje […]
Read More

Elementi Sistema Navodnjavanja Kap Po Kap

Elementi Sistema Navodnjavanja Kap Po Kap 1. Snabdevanje vodom 2. Jedinica pumpe (izvor pritiska) 3. Kontrolna jedinica •Hidrociklonski filter (separator pijeska) •Filter pijeska-šljunka (filter šljunka, filter za alge) •Oprema za đubrenje Filter ekrana (brzi filter) – filter •Filter ekrana (brzi filter) – filter •Regulator pritiska 4. Glavni cjevovod 5. Razvodni cjevovod (bočni cjevovod) 6.Laturalni cjevovod(zalivni) […]
Read More
x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU